langtur1

LANGTUR

Alle våre langturer har fastpris. Vi har laget en liste over de mest populære destinasjonene i Norge. Velg hvor du ønsker å reise og få en fastpris avtale på turen. Vi tar kontakt med deg. Bestillingen er ikke bindende. Du kan se en liste over alle langturer med fastpris avtale lenger ned på siden

Oversikt over alle langturer med fastpris avtale

Prisene gjelder til/fra Oslo for inntil 16 personer

fly1

FLYPLASS TAXI

Vi har fastpris avtale for flyplass taxi. Velg hvilken flyplass du ønsker at vi skal kjøre deg til eller hente deg fra, og få en fastpris avtale på turen. Vi tar kontakt med deg for å bekrefte. Bestillingen er ikke bindende. Du kan se en liste over alle flyplass med fastpris avtale lenger ned på siden

Oversikt over flyplass med fastpris avtale

Prisene gjelder til/fra flyplass for inntil 16 personer

fri-05-2

A TIL Å

Skriver du inn til- og fra-adresse i bestillingsvinduet og klikker på «Beregn Pris, kan du få beregnet omtrentlig pris på din tur. Når du har fått oppgitt et prisestimat kan du enten avslutte ved å gå ut av bestillingsvinduet, eller du kan gå videre og bestille denne turen Alle turer begynner med en fast startpris. Deretter øker beløpet på bakgrunn av kjørt distanse og medgått tid. Prisen består av:

Startpris

kr140

Pris/km

kr24

Pris/minutt

kr14

Minstepris

kr300